Get in touch with us!

JCG Sp. z o.o. Sp. Kom.

banner

Zbigniew Bizoń

General manager, sales support

  • +48 698 629 891
  • zbigniew.bizon@jcg-palety.pl

Magdalena Bizoń

Logistics

  • +48 694 113 143
  • biuro@jcg-palety.pl

Anna Kajor

Administrative specialist, sales and purchasing support
  • +48 783 698 198
  • anna.kajor@jcg-palety.pl

Wiktor Bizoń

Production Manager, purchasing support

  • +48 508 790 437
  • wiktor.bizon@jcg-palety.pl

Małgorzata Bizoń

Customer service in the Italian language

  • +48 531 337 737

Company's registered office

JCG Sp. z o.o. Sp. Kom.
ul. Przemysłowa 25
34-120 Andrychów
Polska


VAT UE: PL5213392989
Regon: 140594815
KRS: ‍0‍000288651


Bank accounts

ALIOR BANK

EUR:
IBAN: PL90 2490 0005 0000 4600 8460 8996
Swift Code: ALBPPLPW

PLN:
PL57 2490 0005 0000 4530 4122 6675

Skontaktuj się z nami

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by JCG Sp. z o o. Sp. Kom. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Niepoprawnie wypełniony formularz

Niestety, nie udało się wysłać wiadomości!

Dziękujemy, wiadomość została wysłana!


Copyright © 2023 JCG Pallet Manufacturer

Website created by strony internetowe wadowice

Thank you. Your message has been sent.

Contact form

By submitting this form you agree to JCG Sp. z o. o. Sp. Kom.'s processing of the personal data provided in the contact form, particularly the email address for the purpose of establishing or developing legal relationship within the meaning of Article 18, section 1, of the Act of 18 July 2002 on the Provision of Services by Electronic Means (Journal of Laws 2002, No 144, item 104). You have got the right to access your data and to rectify them.