Palety używane EUR

karta oceny ubytków dopuszczalnych i niedopuszczalnych

Uszkodzenia dopuszczalne

Karta oceny palet

jcg-palety.pl

Szary kolor palety, będący skutkiem naturalnego procesu starzenia się drewna, nie wpływa ujemnie na jej wartości

jcg-palety.pl

Dopuszcza się używania palet, w których deski są pęknięte, o ile krawędzie pęknięcia nie rozchodzą się (pęknięcie może być na całej długości deski)

jcg-palety.pl

Dopuszcza się stosowanie palet posiadających niewielką oblinę, bez kory jak na zdjęciu

jcg-palety.pl

Dopuszcza się palety z nierozpoznawalnym bądź uszkodzonym oznaczeniem wspornika, o ile analogiczny wspornik z drugiej strony oznaczony jest w sposób prawidłowy i rozpoznawalny

jcg-palety.pl

Dopuszcza się do obrotu palety po naprawie, o ile ta naprawa potwierdzona jest gwoździem certyfikującym. Elementy drewniane użyte do naprawy muszą być nowe i przejść obowiązkową obróbkę termiczną.

jcg-palety.pl

Wymieniony wspornik środkowy nie będzie nosił wypalonych oznaczeń, a jedynie wbity gwóźdź naprawczy. Wspornik prawy będzie miał logo EUR w owalu z czarną kropką. Wspornik lewy będzie miał oznaczenie EPAL w owalu z kropką (także dla naprawianych palet kolejowych, np CD. MAC itd.)

jcg-palety.pl

Dopuszcza się do użytku palety posiadające odłupania desek skrajnych, o ile głębokość odłupania nie przekracza 2 cm i nie jest widoczna więcej niż 1 gwóźdź.

jcg-palety.pl

Dopuszcza się do użytku palety, które posiadają pęknięcia wsporników, o ile nie jest widoczny żaden gwóźdź.

jcg-palety.pl

Dopuszcza się stosowanie palet, które posiadają pęknięcia wzdłużnic (środkowej i bocznych) pod warunkiem, że nadal całą swoją powierzchnią opierają się na przyległych wspornikach.

Uszkodzenia niedopuszczalne

Karta oceny palet

jcg-palety.pl

Oflis (oblina, odłupanie) wzdłużnic (środkowej i bocznych).

jcg-palety.pl

Brak frezów na górnych krawędziach desek dolnych.

jcg-palety.pl

Nieprawidłowe oznakowanie na wspornikach.

jcg-palety.pl

Deska z odłupaniem ukazującym dwa lub więcej gwoździ.

jcg-palety.pl

Ślady zbutwienia, zagrzybienia bądź próchnicy. Takie palety należy poddać utylizacji.

jcg-palety.pl

Wspornik z odłupaniem ukazującym choćby jeden gwóźdź.

jcg-palety.pl

Nielicencjonowane gwoździe i/lub nieregularny ich układ, gwoździe wystające ponad deski.

jcg-palety.pl

Ogólnie zły stan techniczny, np.:
- trwałe zanieczyszczenia (np. olej, cement, smar);
- wykorzystanie niedopuszczalnych elementów konstrukcyjnych -desek, wsporników, gwoździ;
- złe pozycjonowanie elementów, np. wspornik przesunięty względem desek.

galeria