Palety używane EUR

karta oceny ubytków dopuszczalnych i niedopuszczalnych, paleta używana

slider

Uszkodzenia dopuszczalne

Karta oceny palet1
Szary kolor palety, będący skutkiem naturalnego procesu starzenia się drewna, nie wpływa ujemnie na jej wartości
2
Dopuszcza się używania palet, w których deski są pęknięte, o ile krawędzie pęknięcia nie rozchodzą się (pęknięcie może być na całej długości deski)
3
Dopuszcza się stosowanie palet posiadających niewielką oblinę, bez kory jak na zdjęciu
4
Dopuszcza się palety z nierozpoznawalnym bądź uszkodzonym oznaczeniem wspornika, o ile analogiczny wspornik z drugiej strony oznaczony jest w sposób prawidłowy i rozpoznawalny
5
Dopuszcza się do obrotu palety po naprawie, o ile ta naprawa potwierdzona jest gwoździem certyfikującym. Elementy drewniane użyte do naprawy muszą być nowe i przejść obowiązkową obróbkę termiczną.
6
Wymieniony wspornik środkowy nie będzie nosił wypalonych oznaczeń, a jedynie wbity gwóźdź naprawczy. Wspornik prawy będzie miał logo EUR w owalu z czarną kropką. Wspornik lewy będzie miał oznaczenie EPAL w owalu z kropką (także dla naprawianych palet kolejowych, np CD. MAC itd.)
7
Dopuszcza się do użytku palety posiadające odłupania desek skrajnych, o ile głębokość odłupania nie przekracza 2 cm i nie jest widoczna więcej niż 1 gwóźdź.
8
Dopuszcza się do użytku palety, które posiadają pęknięcia wsporników, o ile nie jest widoczny żaden gwóźdź.
9
Dopuszcza się stosowanie palet, które posiadają pęknięcia wzdłużnic (środkowej i bocznych) pod warunkiem, że nadal całą swoją powierzchnią opierają się na przyległych wspornikach.

Niedopuszczalne uszkodzenia palet EUR

Karta oceny palet
1
Oflis (oblina, odłupanie) wzdłużnic (środkowej i bocznych).
2
Brak frezów na górnych krawędziach desek dolnych.
3
Nieprawidłowe oznakowanie na wspornikach.
4
Deska z odłupaniem ukazującym dwa lub więcej gwoździ.
5
Ślady zbutwienia, zagrzybienia bądź próchnicy. Takie palety należy poddać utylizacji.
6
Wspornik z odłupaniem ukazującym choćby jeden gwóźdź.
7
Nielicencjonowane gwoździe i/lub nieregularny ich układ, gwoździe wystające ponad deski.
8
Ogólnie zły stan techniczny, np.:
- trwałe zanieczyszczenia (np. olej, cement, smar);
- wykorzystanie niedopuszczalnych elementów konstrukcyjnych -desek, wsporników, gwoździ;
- złe pozycjonowanie elementów, np. wspornik przesunięty względem desek.

Copyright © 2024 JCG Producent Palet

Realizacja strony strony internetowe wadowice

Dziękujemy, Twoje zapytanie zostało wysłane. Prosimy oczekiwać kontaktu z naszej strony.

Formularz kontaktowy

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by JCG Sp. z o.o. Sp. Kom. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.