Nowe palety EPAL/EUR

oferta palet EUR


Typy Palet EUR

licencjonowana produkcja palet EUR/EPALPobierz karty charakterystyki palet EPAL w PDF (Źródło: www.epal.org.pl ):
Parametry palety EUR

Palety EUR są produktem markowym i podlegającym ochronie przez ustawę prawo Własności Przemysłowej.
Standard palety EUR zdefiniowany jest w Karcie UIC 435.

Paleta nowa 80×120 UIC-EUR, EPAL-EPAL

 • fitosanitarna
 • wymiary: 1200 x 800 x 144 mm,
 • wilgotność: do 22%,
 • rodzaj drewna: iglaste,
 • rodzaj klocków: lite drewno lub wiórowe,
 • licencja: EPAL, ISPM-15, IPPC,
 • udźwig: 1500 kg,
 • waga: ok. 25kg

Wymiary palety drewnianej EUR


Nr Element Ilość
elementów
Wymiary przy 22% wilgotności drewna
Długość Szerokość Grubość
1 Deska górna skrajna 2 1200 145 22
2 Deska górna środkowa 1 1200 145 22
3 Deska górna pośrednia 2 1200 100 22
4 Wzdłużnica 3 800 145 22
5 Deska dolna skrajna 2 1200 100 22
6 Deska dolna środkowa 1 1200 145 22
7 Wspornik zewnętrzny 6 145 100 78
8 Wspornik środkowy 3 145 145 78


Wszystkie wymiary podane w milimetrach, zgodnie z Kartą UPC 435. Dopuszczalne są wsporniki z drewna litego bądź rozdrobnionego sprasowanego.

Cechy palet EUR

Standardy Palet EUR

Zarówno klasyczne palety EUR ( EUR1) jak i typu EUR2, EUR3, EUR6, podlegają tym samym ocenom przedstawionym w Kartach Oceny Palet. Poszczególne typy palet różnią się konstrukcją i wymiarami, ale wszystkie spełniają te same, rygorystyczne normy wytrzymałościowe oraz są produkowane w oparciu o Kartę UIC 435. Wspornik palet EUR mogą być wykonane z drewna litego lub rozdrobnionego. Palety EUR są produktem markowym i podlegają ochronie zgodnie z ustawą Prawo Własności Przemysłowej. Standard Palet EUR zdefiniowany jest w karcie UIC 435.

Palety EUR posiadają następujące cechy charakterystyczne:

 • ściśle określone wymiary zewnętrzne oraz wymiary poszczególnych elementów;

 • znak kolei lub EPAL w owalu na lewym wsporniku;

 • znak kolei lub EPAL w owalu na lewym wporniku;

 • oznaczenie alfanumeryczne na środkowym wsporniku wg następujących wzorów - NNN_R_MM (Numer licencji producenta palet - Rok - Miesiąc produkcji palet);

 • oznaczenie obróbki termicznej ISPM15 (bezwzględnie wymagane dla palet wyprodukowanych po 01.01.2010 r.);

 • klamra na środkowym wsporniku (bezwzględnie wymagane dla palet nowych, zgodnie z tabelą);

 • gwóźdź certyfikujący dla palet naprawionych;

 • równe ścięcia wszystkich czterech narożników palety na całej jej wysokości.


Wilgotność nowych palet EUR nie może przekraczać 22%.

Palety EUR z cechą EPAL produkowane od 01.01.2010 r. muszą obowiązkowo przejść termiczną obróbkę fitosanitarną ISPM15 potwierdzoną nadaniem znaku IPPC. Od 01.01.2011 r. muszą być suszone komorowo.