Contattaci!

JCG Sp. z o.o. Sp. Kom.

banner

Zbigniew Bizoń

Direttore, Servizi per la vendita

  • +48 698 629 891
  • zbigniew.bizon@jcg-palety.pl

Magdalena Bizoń

Logistica

  • +48 694 113 143
  • biuro@jcg-palety.pl

Anna Kajor

Responsabile Amministrazione, Servizi di compravendita

  • +48 783 698 198
  • anna.kajor@jcg-palety.pl

Wiktor Bizoń

Responsabile di produzione, servizio acquisti

  • +48 508 790 437
  • wiktor.bizon@jcg-palety.pl

Małgorzata Bizoń

Assistenza Clienti in lingua italiana

  • +48 531 337 737

Sede sociale:

JCG Sp. z o.o. Sp. Kom.
ul. Przemysłowa 25
34-120 Andrychów
Polska


VAT UE: PL5213392989
Regon: 140594815
KRS: ‍0‍000288651


Conti bancari:

ALIOR BANK

EUR:
IBAN: PL90 2490 0005 0000 4600 8460 8996
Swift Code: ALBPPLPW

PLN:
PL57 2490 0005 0000 4530 4122 6675

Skontaktuj się z nami

Wysyłając wiadomość z naszego formularza zgadzasz się by JCG Sp. z o o. Sp. Kom. przetwarzała podane w formularzu kontaktowym dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej w celu nawiązania lub ukształtowania stosunku prawnego w rozumieniu art. 18 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Niepoprawnie wypełniony formularz

Niestety, nie udało się wysłać wiadomości!

Dziękujemy, wiadomość została wysłana!


Copyright © 2023 JCG Producent Palet

Website created by strony internetowe wadowice

Dziękujemy, Twoje zapytanie zostało wysłane. Prosimy oczekiwać kontaktu z naszej strony.

Modulo di Contatto

Con l’invio di un messaggio attraverso il nostro modulo di contatto autorizzi JCG Sp.z o.o. al trattamento dei dati personali raccolti nel modulo di contatto, in particolare l’indirizzo di posta elettronica, al fine di instaurare o dare forma ad un rapporto giuridico ai sensi dell’articolo 18 comma 1 della legge del 18 luglio 2002 sulla prestazione dei servizi in forma elettronica (Gazz.Uff.del 2002 N.144, pos.104). Al Signore/a spetta il diritto di chiedere di accedere ai dati personali raccolti e di rettificarli.